Category Archives: đồ hàng

Đồ chơi , đồ hàng 2

Cả ngày hôm nay ngồi ngắm mưa với cả than ngắn thở dài . chả làm dc cái giề cả ngoài việc quilt cái chăn cho linh linh. Cái chăn này thì còn khướt mới show hàng dc nên coi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại đồ hàng | Thẻ | 5 phản hồi

Đồ chơi, đồ hàng

Mấy ngày hôm nay ăn uống vô tội vạ, có lẽ là triệu trứng xì trét đã tới gần. Cần phải làm gì đó để giải tỏa k thì sẽ rất nguy hiểm, nguy cơ k cập nhật dc blog, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại đồ hàng | Thẻ | 5 phản hồi

Bon chen

Mấy hôm nay linh linh ốm, mẹ thì đang trong giai đoạn xì trét, k thể nào mà tập trung handmade cho dc, thật thấy buồn quá. Thứ bảy gửi linh xong mẹ đi meiji một mình, đang lơ ngơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại đồ hàng | Thẻ | %(count) bình luận