Category Archives: headband

Băng đô

Mình mới phát hiện là mình cũng rất điệu, ngoài việc thích màu mè, cài áo, ren rủng thì mình cũng thích buộc tóc và bờm nữa. Có người bảo là appearance của mình là tóc dài, bờm và nơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại headband | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?