Tag Archives: sockdoll

e cún …chân ngắn.

Tất thì mua 4 đôi mà khỉ thì làm mất rồi, làm thêm con nữa thì chán nên mẹ phải đổi món khác. Đã có “chân dài” tất nhiên là phải có “chân ngắn”: From December 15, 2011 Khổ thân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại sock doll | Thẻ | 2 phản hồi

Sock monkey

Cơn bão mang tên “Sock Monkey” đã chính thức đổ bộ vào nhà mình. Sức đề kháng của mình đối với những vấn đề như vậy đương nhiên là kém rất kém nên ngày hôm nay đã có đứa lên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại sock doll | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?